Επιστημονικές μελέτες

Οι επιστημονικές μελέτες για τον Υπερβατικό Διαλογισμό αποτελούν το μεγαλύτερο και ισχυρότερο σύνολο επιστημονικών μελετών από οποιοδήποτε πρόγραμμα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερες από 600 επιστημονικές μελέτες εχουν διεξαχθεί για τον Υπερβατικό Διαλογισμό, σε 250 ανεξάρτητα πανεπιστήμια και ιδρύματα σε 33 χώρες. Αυτές οι μελέτες έχουν δημοσιευθεί σε περισσότερα από 150 από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και δείχνουν οφέλη σε όλες τις πλευρές της ζωής.

Δείτε όλες τις επιστημονικές μελέτες

Επιστρέψτε στην ενότητα "Οφέλη για την υγεία"

Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας

Alexander C. N., et al. Effects of the Transcendental Meditation program on stress-reduction, health, and employee development: A prospective study in two occupational settings. Stress, Anxiety and Coping, 6, 245–262, 1993.

Alexander C. N., et al. Promoting adult psychological development: Implications for management education. Proceedings of the Association of Management, Human Resource Management 2, 133–137, 1990.

Appelle S. and Oswald L.E. Simple reaction time as a function of alertness and prior mental activity. Perceptual and Motor Skills 38: 1263-1268, 1974.

Broome R., et al. Worksite stress reduction through the Transcendental Meditation Program. Journal of Social Behavior and Personality, 17(1), 235–276, 2005.

Frew D.R. Transcendental Meditation and productivity. Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974.

Harung H. S., et al. Peak performance and higher states of consciousness: A study of world-class performers. Journal of Managerial Psychology, 11, (4), 3–23, 1996.

Holt W.R. et al. Transcendental Meditation vs. pseudo-meditation on visual choice reaction time. Perceptual and Motor Skills 46: 726, 1978.

McCollum B. Leadership development and self development: An empirical study. Career Development International, 4, (3). 149–154, 1999.

Schmidt-Wilk J. Developing consciousness in organizations: The Transcendental Meditation program in business. Journal of Business & Psychology, 10, (4), 429–444, 1996. Full article

So K.T., et al. Three randomized experiments on the holistic longitudinal effects of the Transcendental Meditation technique on cognition. Intelligence, 29(5), 419-440, 2001.

Schmidt-Wilk J. Consciousness-based management development: Case studies of international top management teams. Journal of Transnational Management Development, 5, (3), 61–85, 2000.

Warshal D. Effects of the Transcendental Meditation technique on normal and Jendrassik reflex time. Perceptual and Motor Skills 50: 1103-1106, 1980.