Επιστημονικές μελέτες

Οι επιστημονικές μελέτες για τον Υπερβατικό Διαλογισμό αποτελούν το μεγαλύτερο και ισχυρότερο σύνολο επιστημονικών μελετών από οποιοδήποτε πρόγραμμα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερες από 600 επιστημονικές μελέτες εχουν διεξαχθεί για τον Υπερβατικό Διαλογισμό, σε 250 ανεξάρτητα πανεπιστήμια και ιδρύματα σε 33 χώρες. Αυτές οι μελέτες έχουν δημοσιευθεί σε περισσότερα από 150 από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και δείχνουν οφέλη σε όλες τις πλευρές της ζωής.

Δείτε όλες τις επιστημονικές μελέτες

Επιστρέψτε στην ενότητα "Οφέλη για την υγεία"

Αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για τις καρδιακές παθήσεις

Μείωση της αρτηριοσκλήρυνσης και των εμφραγμάτων

Castillo-Richmond A., et al. Effects of the Transcendental Meditation Program on carotid atherosclerosis in hypertensive African Americans, Stroke 31: 568-573, 2000. Full article

Μείωση της υψηλής πίεσης του αίματος

Alexander C.N., et al. Transcendental Meditation, mindfulness, and longevity: An experimental study with the elderly. Journal of Personality and Social Psychology 57:950-964, 1989.

Alexander C.N., et al. Trial of stress reduction for hypertension in older African Americans (part II): sex and risk subgroup analysis. Hypertension 28:228-237, 1996.

Anderson J.W., et al. Blood pressure response to Transcendental Meditation: a meta-analysis. American Journal of Hypertension 21 (3): 310-6, 2008.

Barnes V.A., et al. Impact of Transcendental Meditation on ambulatory blood pressure in African-American adolescents. American Journal of Hypertension 17: 366-369, 2004.

Barnes V. A., et al. Stress, stress reduction, and hypertension in African Americans. Journal of the National Medical Association, 89, 464-476, 1997.

Barnes V. A., et al. (1999). Acute effects of Transcendental Meditation on hemodynamic functioning in middle-aged adults. Psychosomatic Medicine, 61, 88, 525-531.

Rainforth M.V., et al. Stress reduction programs in patients with elevated blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Current Hypertension Reports 9:520–528, 2007. Πλήρες άρθρο

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction in the treatment of hypertension in African Americans during one year. American Journal of Hypertension 18(1): 88-98, 2005. Πλήρες άρθρο

Schneider R.H., et al. Long-term effects of stress reduction on mortality in persons > 55 years of age with systemic hypertension. American Journal of Cardiology 95:1060-1064, 2005. Πλήρες άρθρο

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. Hypertension 26: 820-827, 1995.

Μείωση της υψηλής χοληστερίνης

Cooper M. J., et al. Transcendental Meditation in the management of hypercholesterolemia. Journal of Human Stress 5(4): 24–27, 1979.

Cooper M. J. and Aygen M. M. Effect of Transcendental Meditation on serum cholesterol and blood pressure. Harefuah, Journal of the Israel Medical Association 95(1): 1-2, 1978.

Μείωση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας

Jayadevappa R., et al. Effectiveness of Transcendental Meditation on functional capacity and quality of life of African Americans with congestive heart failure: a randomized control study. Ethnicity and Disease 17: 72-77, 2007. Πλήρες άρθρο

Μείωση των ελευθέρων ριζών

Schneider R.H., et al. Lower lipid peroxide levels and practitioners of the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine 60: 38-41, 1998.

Van Wijk E.P.A., et al. Anatomical characterization of human ultraweak photon emission in practitioners of Transcendental Meditation and control subjects. Journal of Alternative & Complementary Medicine 12:31-38, 1998.

Van Wijk E.P.A., et al. Differential Effects of Relaxation Techniques on Ultraweak Photon Emission. Journal of Alternative & Complementary Medicine 14:241-250, 2008.

Μείωση του μεταβολικού συνδρόμου/ προ-διαβητικό στάδιο

Paul-Labrador M., et al. Effects of randomized controlled trial of Transcendental Meditation on components of the metabolic syndrome in subjects with coronary heart disease. Archives of Internal Medicine 166:1218-1224, 2006. Full article

Άρθρα ανασκόπησης για τις καρδιακές παθήσεις και τους παράγοντες κινδύνου

Alexander C.N., et al. Effects of Transcendental Meditation compared to other methods of relaxation and meditation in reducing risk factors, morbidity and mortality. Homeostasis 35:243-264, 1994.

Barnes V.A., and Orme-Johnson D. W. Clinical and Pre-clinical Applications of the Transcendental Meditation Program® in the Prevention and Treatment of Essential Hypertension and Cardiovascular Disease in Youth and Adults: A Research Review. Current Hypertension Reviews 2:207-218, 2006.

Schneider R.H., et al. Cardiovascular disease prevention and health promotion with the Transcendental Meditation program and Maharishi Consciousness-Based Health Care. Ethnicity and Disease 16 (3 Suppl 4):S4-15-26, 2006. Full article

Walton K.G., et al. Review of controlled clinical research on the Transcendental Meditation program and cardiovascular disease: Risk factors, morbidity, and mortality. Cardiology in Review 12(5): 262-266, 2004. Full article

Walton K.G., et al. Psychosocial stress and cardiovascular disease, Part 2: Effectiveness of the Transcendental Meditation program in treatment and prevention. Behavioral Medicine 28: 106-123, 2002.