Επιστημονικές μελέτες

Οι επιστημονικές μελέτες για τον Υπερβατικό Διαλογισμό αποτελούν το μεγαλύτερο και ισχυρότερο σύνολο επιστημονικών μελετών από οποιοδήποτε πρόγραμμα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερες από 600 επιστημονικές μελέτες εχουν διεξαχθεί για τον Υπερβατικό Διαλογισμό, σε 250 ανεξάρτητα πανεπιστήμια και ιδρύματα σε 33 χώρες. Αυτές οι μελέτες έχουν δημοσιευθεί σε περισσότερα από 150 από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και δείχνουν οφέλη σε όλες τις πλευρές της ζωής.

Δείτε όλες τις επιστημονικές μελέτες

Επιστρέψτε στην ενότητα "Οφέλη για την υγεία"

Μείωση της κατάθλιψης

Brooks J.S., et al. Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development, 64:212–215, 1985.

Kniffki C. Tranzendentale Meditation und Autogenes Training- Ein Vergleich (Transcendental Meditation and Autogenic Training: A Comparison). Munich: Kindler Verlag Geist und Psyche, 1979.

Geisler M. Therapeutiche Wirkungen der Transzendentalen Meditation auf drogenkonsumenten (Therapeutic effects of Transcendental Meditation on drug use). Zeitschrift fur Klinische Psychologie 7:235-255, 1978.

Ferguson P.C., et al. Psychological Findings on Transcendental Meditation. Journal of Humanistic Psychology 16:483-488, 1976.

Μείωση του άγχους

Alexander C.N., et al. Effects of the Transcendental Meditation program on stress reduction, health, and employee development: A prospective study in two occupational settings. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245-262, 1993.

Candelent T., et al. Teaching Transcendental Meditation in a psychiatric setting. Hospital & Community Psychiatry 26: 156-159, 1975.

Dillbeck M.C. The effect of the Transcendental Meditation technique on anxiety level. Journal of Clinical Psychology 33: 1076-1078, 1977.

Eppley K.R. et al. Differential effects of relaxation techniques on trait anxiety: A meta-analysis. Journal of Clinical Psychology 45: 957-974, 1989.

Μείωση της αϋπνίας

Ljunggren G. Inflytandet av Transcendental Meditation pa neuroticism, medicinbruk och sömnproblem. Läkartidningen 74(47): 4212–4214, 1977.

Lovell-Smith H. D. Transcendental Meditation—treating the patient as well as the disease. The New Zealand Family Physician 9: 62–65, April 1982.

Orme-Johnson D. W., et al. Meditation in the treatment of chronic pain and insomnia. In National Institutes of Health Technology Assessment Conference on Integration of Behavioral and Relaxation Approaches into the Treatment of Chronic Pain and Insomnia, Bethesda Maryland: National Institutes of Health, 1995.