Πίεση του αίματος

Ο Δρ. Κάπλαν και ο Δρ. Μπαρνς απαντούν σε ερωτήσεις για την υψηλή πίεση, εξηγώντας πώς βοηθάει ο Υπερβατικός Διαλογισμός στη θεραπεία της. 

Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι ο Υπερβατικός Διαλογισμός μπορεί από μόνος του να μειώσει την υψηλή πίεση του αίματος;
απάντηση

Δρ. Κάπλαν: Πολλές επιστημονικές μελέτες, τόσο σε εφήβους (American Journal of Hypertension, 2004), όσο και σε ηλικιωμένους ενήλικες (Hypertension, 1999) έχουν δείξει ότι η υψηλή πίεση μείωνεται, ακόμα και σε λίγους μήνες άσκησης του Υπερβατικού Διαλογισμού, 2 φορές την ημέρα. Η ανάγκη για φάρμακα που καταπολεμούν την υπέρταση μειώνεται και, σε κάποιες περιπτώσεις, εξαφανίζεται εντελώς. Οποιοσδήποτε που παίρνει φάρμακα, αν αρχίσει να ασκεί τον Υπερβατκό Διαλογισμό, θα πρέπει να επικοινωνεί τακτικά με τον γιατρό του για να παρακολουθεί την θετική επίδραση του Υ.Δ. στην πίεση και αν συνεχίζει να υπάρχει ανάγκη για φάρμακα ή όχι. Σχετικές επιστημονικές μελέτες

Αφού το αποτέλεσμα που προκαλεί η υψηλή πίεση του αίματος, μετά από πολλά χρόνια, είναι συνήθως η σκλήρυνση των αρτηριών (αρτηριοσκλήρυνση), που οδηγεί στο έμφραγμα και στα καρδιακά επεισόδια, υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι ο Υπερβατικός Διαλογισμός μειώνει την αρτηριοσκλήρυνση;
απάντηση

Δρ. Κάπλαν: Μία ριζοσπαστική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Stroke έδειξε ότι το πάχος του τοιχώματος της καρωτιδικής αρτηρίας, το οποίο αποτελεί σημάδι κινδύνου για την αρτηριοσκλήρυνση, μειώνεται μέσω της άσκησης του Υπερβατικού Διαλογισμού. Σχετικές επιστημονικές μελέτες

Γιατί η υπέρταση αποτελεί τόσο σοβαρό κίνδυνο για την υγεία;
απάντηση

Δρ. Μπαρνς: Σύμφωνα με μελέτες, προβλέπεται ότι, το 2025, 26,4% του ενήλικου πληθυσμού όλου του κόσμου θα έχει υπέρταση, πράγμα που αποτελεί προβλεπόμενη αύξηση των κρουσμάτων υπέρτασης κατά περίπου 60%, φτάνοντας στα 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Άρα η υπέρταση είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας σε όλο τον κόσμο. Και η πρόληψη της υπέρτασης, η διάγνωσή της, η θεραπεία της και ο έλεγχος της είναι υψηλής προτεραιότητας.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αν χρησιμοποιηθεί ευρέως από τους ανθρώπους μία μέθοδος μείωσης της υψηλής πίεσης, όπως ο Υπερβατικός Διαλογισμός, θα μπορούσε να ασκήσει τεράστια επίδραση στη δημόσια υγεία. Θα χρειαστούν βέβαια μακροχρόνιες μελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτή η ιδέα, αλλά η πρόβλεψη είναι ότι ακόμα και μια μικρή μείωση (π.χ. λίγα mm Hg) στην κατανομή της πίεσης του αίματος θα μπορούσε, αν διατηρούνταν στην ενηλικότητα, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο της δημιουργίας υπέρτασης και των σχετικών καρδιακών παθήσεων. Σχετικές επιστημονικές μελέτες

Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες της υπέρτασης και των καρδιακών παθήσεων;
απάντηση

Δρ. Μπαρνς: Το στρες παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της υπέρτασης. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από πολλές επιδημιολογικές μελέτες για την πίεση του άιματος, από νατουραλιστικές μελέτες για τη σχέση μεταξύ της πίεσης του αίματος, της ψυχολογίας και καθημερινών γεγονότων της ζωής, καθώς και από πειραματικές μελέτες για τις καρδιακές και νευροενδοκρινείς αντιδράσεις σε ερεθίσματα.

Ο νους και το σώμα είναι πολύ στενά συνδεδεμένα. Η υποκειμενική εμπειρία του Υπερβατικού Διαλογισμού είναι μία εμπειρία νοητικής ξεκούρασης και γαλήνης, που συνοδεύεται από εσωτερική εγρήγορση. Η επίδραση του Υ.Δ. είναι άμεση και έχουν παρατηρηθεί πολύ ξεκάθαρα οφέλη, μετά από 15-30 λεπτά άσκησης της τεχνικής. Η νοητική ξεκούραση έχει ως αποτέλεσμα σωματική ξεκούραση. Όταν ο νους ηρεμεί, τότε το σώμα βιώνει βαθιά ξεκούραση. Σχετικές επιστημονικές μελέτες

Πώς εξηγείται η μείωση της πίεσης μέσω του Υπερβατικού Διαλογισμού;
απάντηση

Δρ. Μπαρνς:Το χρόνιο περιβαλλοντικό και ψυχοκοινωνικό στρες συμβάλλουν στην Οξεία αύξηση της διέγερσης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, που έχει ως Αποτέλεσμα την ανισορροπία της βιοχημείας του νευρικού συστήματος. Αυτές οι αλλαγές Έχουν ως αποτέλεσμα την υπερβολική αντίδραση στο στρες, όπως φαίνεται από την Στένωση των αιμοφόρων αγγείων και την αύξηση της πίεσης του αίματος.

Εξισορροπητικοί παράγοντες, όπως η μείωση του στρες, μέσω της άσκηση του Υπερβατικού Διαλογισμού έχουν επίδραση στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα και έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αντίδρασης της πίεσης του αίματος στο έντονο στρες. με τον χρόνο, λόγω της μείωσης της αντιδραστικότητας της καρδιάς σε έντονα γεγονότα, η καρδιά επιβαρύνεται λιγότερο, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της υψηλής πίεσης. Με τον ίδιο τρόπο επιβοηθείται και η πρόληψη της υπέρτασης. Σχετικές επιστημονικές μελέτες Σχετικές επιστημονικές μελέτες

Τι έχουν ανακαλύψει οι επιστημονικές μελέτες σχετικά με τα οφέλη του Υπερβατικού Διαλογισμού στο σώμα;
απάντηση

Δρ. Μπαρνς:Σύμφωνα με μία ανάλυση του Δρα Τζεβνινγκ και των συνεργατών του (Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 1992), ο Υπερβατικός Διαλογισμός φαίνεται να παράγει μία σωματική κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από μία υπομεταβολική ενοποιημένη αντίδραση εγρήγορσης. Οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι σημειώνεται μείωση του μεταβολισμού των περιφερειακών μυών και των ερυθρών αιμοσφαιρίων, καθώς και μείωση της έκκρισης των ορμονών του στρες. Αυτό το αποτέλεσμα βαθιάς ξεκούρασης και μείωσης του στρες έχει επίσης μετρηθεί και με τη βοήθεια του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι στον Υ.Δ. σημειώνεται μείωση του ρυθμού της αναπνοής, μείωση του γαλακτικού οξέος στο αίμα και μείωση της αγωγιμότητας του δέρματος.

Με άλλα λόγια, ο Υπερβατικός Διαλογισμός μας επιτρέπει να βιώσουμε μία απλούστερη, πιο ήρεμη κατάσταση επίγνωσης, μειώνοντας την έκκριση των ορμονών του στρες. η επίδραση του χρόνιου στρες στην ποσότητα των ορμονών έχουν μελετηθεί πολύ εκτενώς. Η μείωση της έκκρισης των ορμονών του στρες επιτυγχάνεται μέσω του ησυχασμού του σώματος στον Υπερβατικό Διαλογισμό. Σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες, η τακτική άσκηση του Υπερβατικού Διαλογισμού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης του αίματος, σε άτομα που έχουν υψηλή πίεση. Σχετικές επιστημονικές μελέτες

Για πόσο καιρό χρειάζεται να διαλογιστεί κάποιος για να έχει οφέλη στην πίεση του άιματος;
απάντηση

Δρ. Μπαρνς:Τα οφέλη μπορεί να είναι άμεσα, αλλά, από τη στιγμή που κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς σε πόσο χρόνο θα μειωθεί η υψηλή πίεση του αίματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι σε 1-2 μήνες σημειώνεται σημαντική μείωση της πίεσης του αίματος, αν η πίεση ήταν αφύσικα υψηλή. Σχετικές επιστημονικές μελέτες

Έχει αποτελέσματα για όλους τους ανθρώπους ο Υπερβατικός Διαλογισμός;
απάντηση

Δρ. Μπαρνς:Ο Υπερβατικός Διαλογισμός παρέχει αποτελέσματα σε όλους και γενικά παρέχει αποτελέσματα από την πρώτη φορά που τον ασκεί κάποις, αλλά μπορεί και να χρειαστεί λίγος χρόνος για να φανούν τα αποτελέσματα. Το στρες συχνά συνδέεται με την υψηλή πίεση του αίματος και η υψηλή πίεση είναι επίσης παράγοντας κινδύνου για τις καρδιακές παθήσεις. Η άσκηση του Υπερβατικού Διαλογισμού, δύο φορές την ημέρα, μειώνει την υψηλή πίεση. Αν η άσκηση του Υπερβατικού Διαλογισμού μειώσει το στρες και την υψηλή πίεση αρκετά, τότε μπορεί να είναι δυνατή η αποφυγή ή η μείωση της φαρμακευτικής αγωγής.

Οι γιατροί είναι καλό να συνιστούν τον Υπερβατικό Διαλογισμό στους ασθενείς τους ως πρώτη θεραπεία, πριν τους συστήσουν φάρμακα. Εναλλακτικά, μπορούν να συνιστούν τον Υπερβατικό Διαλογισμό ως μια συμπληρωματική μέθοδο θεραπείας.Σχετικές επιστημονικές μελέτες

Υπάρχει κάποια στιγμή που ο ασθενής μπορεί να σταματήσει να παίρνει φάρμακα;
απάντηση

Δρ. Μπαρνς:Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει ο γιατρός του κάθε ασθενή, σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια: για παράδειγμα, όταν η πίεση του αίματος ενός ασθενεί έχει φτάσει σε κανονικά επίπεδα, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να αποφασίζουν μόνοι τους πότε θα σταματήσουν τη φαρμακευτική αγωγή. Related Scientific Research

Πώς βλέπετε το μέλλον αυτής της θεραπείας;
απάντηση

Δρ. Μπαρνς:Υπάρχει η πολύ καλή προοπτική να συνιστούν οι γιατροί τον Υπερβατικό Διαλογισμό στους ασθενείς τους, ειδικά σε αυτούς που έχουν στρες ή πάσχουν από διαταραχές που σχετίζονται με το στρες. Αυτή η τεχνική θεωρείται ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις να μεταμορφώσει την κλινική πρακτική, όσον αφορά τη θεραπεία ασθενειών. Σχετικές επιστημονικές μελέτες

Επιστημονικές μελέτες

Πίεση του αίματος

Παράγοντες κινδύνου για τις καρδιακές παθήσεις

Οι ειδικοί μας

Ο Δρ. Γκάρι Π. Κάπλαν είναι νευρολόγος και αναπληρωτής καθηγητής κλινικής νευρολογίας στο New York University School of Medicine. Έχει λάβει το βραβείο Albert H. Douglas Award από την Ένωση Γιατρών της Νέας Υόρκης, για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του, ως κλινικός γιατρός με ενδιαφέρον για την προώθηση και την βελτίωση της εκπαίδευσης των γιατρών.

Ο Δρ. Βέρνον Μπαρνς είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο πρόληψης του Medical College of Georgia στην Augusta. Το ινστιτούτο αυτό έλαβε 1.5 εκατομμύρια δολάρια από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία και από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Καρδιά, τους Πνεύμονες και το Αίμα, για να μελετήσει τα οφέλη του Υπερβατικού Διαλογισμού σε Αφροαμερικανούς εφήβους, που κινδύνευαν από την υψηλή πίεση.