Επιστημονικές μελέτες

Οι επιστημονικές μελέτες για τον Υπερβατικό Διαλογισμό αποτελούν το μεγαλύτερο και ισχυρότερο σύνολο επιστημονικών μελετών από οποιοδήποτε πρόγραμμα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερες από 600 επιστημονικές μελέτες εχουν διεξαχθεί για τον Υπερβατικό Διαλογισμό, σε 250 ανεξάρτητα πανεπιστήμια και ιδρύματα σε 33 χώρες. Αυτές οι μελέτες έχουν δημοσιευθεί σε περισσότερα από 150 από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και δείχνουν οφέλη σε όλες τις πλευρές της ζωής.

Δείτε όλες τις επιστημονικές μελέτες

Επιστρέψτε στην ενότητα "Οφέλη για την υγεία"

Μείωση του στρες

Barnes V. A., et al. Stress, stress reduction, and hypertension in African Americans. Journal of the National Medical Association, 89, 464-476, 1997.

Dillbeck M.C. and Orme-Johnson D. W. Physiological differences between Transcendental Meditation and rest. American Psychologist 42:879–881, 1987.

Jevning R., et al. The physiology of meditation: a review. A wakeful hypometabolic integrated response. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 16(3):415-24, 1992.

Jevning R., et al. The transcendental meditation technique, adrenocortical activity, and implications for stress. Experientia 34(5):618-9, May 15, 1978.

Jevning R., et al. Adrenocortical activity during meditation, Hormonal Behavior 10(1):54-60, Feb. 1978.

Orme-Johnson D.W. Autonomic stability and Transcendental Meditation. Psychosomatic Medicine 35, 341-349, 1973.

Orme-Johnson D.W. and Walton K. W. All approaches of preventing or reversing effects of stress are not the same. American Journal of Health Promotion 12:297-299, 1998.

Schneider R.H. Altered responses of cortisol, GH, TSH and testosterone to acute stress after four months' practice of Transcendental Meditation (TM). Annals of the New York Academy of Sciences 746:381-384, 1994.

Subrahmanyam S. and Porkodi K. Neurohumoral correlates of Transcendental Meditation. Journal of Biomedicine 1: 73–88, 1980.

Walton K.G., et al. Lowering cortisol and CVD risk in postmenopausal women: a pilot study using the Transcendental Meditation program. Annals of New York Academy of Sciences 1032:211-215, 2005.

Γρηγορότερη ανάκαμψη από το στρες

Barnes V. A., et al. Impact of Transcendental Meditation on cardiovascular function at rest and during acute stress in adolescents with high normal blood pressure. Journal of Psychosomatic Research 51, 597-605, 2001.

Brooks J.S. and Scarano T. Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985.

Gaylord C., et al. The effects of the Transcendental Meditation technique and progressive muscle relaxation on EEG coherence, stress reactivity, and mental health in black adults. International Journal of Neuroscience 46: 77-86, 1989.

Orme-Johnson D.W. Autonomic stability and Transcendental Meditation. Psychosomatic Medicine 35: 341-349, 1973.