Ο Υπερβατικός Διαλογισμός του Μαχαρίσι

Ο ιδρυτής μας, Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι έχει αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος επιστήμονας στο πεδίο της συνειδητότητας και ως ο σπουδαιότερος δάσκαλος της εποχής μας.

Ο Υπερβατικός Διαλογισμός του Μαχαρίσι είναι το πιο διαδεδωμένο και το πιο επιστημονικά επιβεβαιωμένο πρόγραμμα αυτο-ανάπτυξης στον κόσμο. Τα τελευταία πάνω από 50 χρόνια, ο Μαχαρίσι ίδρυσε έναν παγκόσμιο οργανισμό, με κέντρα σε 108 χώρες. Εκατοντάδες βιβλία έχουν γραφεί και δημοσιευτεί για τη διδασκαλία του Μαχαρίσι και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Διαβάστε περισσότερα για τον Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι

Το Maharishi Foundation

Ένα φιλανθρωπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα

Υπό την καθοδήγηση του Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι, το Maharishi Foundation είναι η μόνη νομική οντότητα που έχει τη νομική δυνατότητα να διδάξει σεμινάρια στον Υπερβατικό Διαλογισμό στην Ελλάδα. Κανένας άλλος οργανισμός δεν παρέχει αυτά τα σεμινάρια σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι.
Ο Υπερβατικός Διαλογισμός στην Ελλάδα

Κάνε
το πρώτο βήμα

Παρακολούθησε μία δωρεάν εισαγωγική διάλεξη!
Δρ. Δημήτριος Γλύκας,
Μαρία Γλύκα

Τηλ. 6934355444

Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι:

"Η ευτυχία είναι ο στόχος όλων των ανθρώπων. Για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάμε μέσα μας και, μέσω του Υπερβατικού Διαλογισμού, να επιτρέψουμε στον νου να φτάσει στο επίπεδο της τέλειας ευτυχίας - της τέλειας μακαριότητας."